7 Mart 2016 Pazartesi

Sağlık, yoksulluk ve kalkınma dönme dolabı: DSÖ’nün felaketi

Sokrates Litsios’un bu makalesi “Sağlığın Küresel Boyutlarını Anlamak” başlıklı kitabın ikinci bölümüdür. Geçmişi bilmeyenin bugünü anlayamayacağı ve yarını kuramayacağından hareketle “toplumcu tıp” açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz makaleyi, okurlarımız için orijinalde olmayan, eklediğimiz dipnotlarda sunduğumuz materyallerle zenginleştirmeye çalıştık. Okurlarımızın çalışmanın konusu olan “sıtma eradikasyonu” yerine kolayca kanser veya obezite gibi “güncel” sağlık sorunlarını koyabileceğini ve sorunlara “toplumcu yaklaşımı” tartışabileceğini düşünüyoruz.

19 Şubat 2016 Cuma

Tıbbi teknolojinin politik ekonomisi

Sağlığın, Aşının,  İlacın ve Tıbbi Teknolojinin Ekonomi Politiği” konulu TTB Halk Sağlığı Kolu Araştırma Görevlileri Kursu için hazırlanan bu materyal, literatürde tıbbi teknoloji kapsamında ele alınan aşı ve ilaç diğer katılımcılar tarafından tartışıldığından, ağırlıkla “tıbbi cihazlar” üzerine odaklanacaktır. Tartışmalarda tıbbi teknolojinin doğası değerlendirilerek, sosyoekonomik dinamiklerin tıbbi teknolojiyi nasıl biçimlendirdiği ve tıbbi teknolojideki yeniliklerin tıbbı ve toplumu nasıl etkilediği sorularına yanıt aranacaktır.

27 Ocak 2016 Çarşamba

Biyoteknolojiye toplumcu yaklaşım: Küba deneyimi

Sağlık teknolojilerine gereksinim duyan herkesin bu hizmetlere eşit erişiminin sağlanması, herkese eşit ve ücretsiz sağlık bakımının en önemli ögelerinden biridir. Yarım asrı aşan bir ekonomik ambargoya rağmen, milli geliri 5 bin doların altında olan (bazı kaynaklara göre 2.500 doların altında) küçücük bir ada ülkesinin, dünyanın en büyük emperyalist güçlerinin bütün yıkıcı eylemlerine karşın toplumuna en ileri sağlık teknolojilerine dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin sağlayamadığı ölçüde eşit erişim sağlayabilmesi derinlemesine analiz gerektiren bir olgudur.

Dünyanın birçok coğrafyasından bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küba’nın biyoteknoloji alanındaki “inanılmaz” başarılarını mercek altına almış, bu konuda incelemeler yayınlamışlardır. Bu makale Küba’nın biyoteknolojideki başarılarını değerlendiren incelemelerin bir derlemesi niteliğindedir, ancak incelemelerin çoğundan faklı olarak kaynaklardan edinilen veriler “tarihsel ve toplumsal” bir yaklaşımla yeniden yorumlanmıştır.

10 Aralık 2015 Perşembe

Dr. Bethune: Örnek bir yaşam öyküsü

Tarih, yeri ve zamanı geldiğinde emperyalizme, faşizme ve işgalcilere karşı barış, demokrasi, ulusal ve toplumsal kurtuluş için neşterlerini bırakıp, “kılıç kuşanarak”, emekçi halklara önderlik eden hekimlerle doludur. Dr. Ernesto Che Guevara, Dr. Hikmet Kıvılcımlı (yandaki fotoğraf), Dr. Rudolf Virchow, Dr. Sun Yat-sen, Dr.Thomas Hodgkin, Dr. Salvador Allende, Dr. Şefik Hüsnü ve daha niceleri politik kimlikleriyle tarihte önemli roller aldılar. Kanadalı hekim Norman Bethune ise diğerlerinden farklı olarak, yaşamının sonuna kadar bir an elinden bırakmadığı neşterini, emperyalizme ve faşizme karşı savaşımında ve toplumsal ilerleme yolunda bir “kılıç” olarak kullandı.

27 Ağustos 2015 Perşembe

Toplumcu tıp seminerleri arşivi

Değerli dostlarımız,

Academia.edu sayfalarındaki arşivimizin bir bölümüne aşağıda ulaşabilirsiniz. Çalışmalar “erişim sayısına” göre sıralanmıştır.

İlginize teşekkür ederiz.

24 Haziran 2015 Çarşamba

Andrija Štampar

Andrija Štampar 1 Eylül 1888’de Avusturya imparatorluğunun egemenliği (işgali) altında bulunan Hırvatistan’da (Drenovac köyü), yoksul bir öğretmen ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1906 yılında girdiği Viyana Tıp Fakültesi’nde Ludwig Teleky (1872 – 1957) tarafından verilen toplumcu tıp derslerinden (1) etkilenmiş, henüz öğrenci iken halk sağlığı ve toplumcu tıp üzerine makaleler yazmaya başlamıştır. Tıp üzerine felsefi düşüncelerini Znovo dergisinde yayınlayan Štampar’ın, 1911 yılında tıp fakültesinden mezun olduğunda 70’den fazla yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.